สื่อโฆษณา ที่น่าสนใจวีดีโอต่างๆ สื่อโฆษณา ในเนเธอร์แลนด์ที่คนธรรมดาได้เปิดเผยสิ่งที่ส่งผลกับพวกเขามากที่สุดในแคมเปญประกันภัยที่น่าดึงดูดนี้ บริษัท ประกันภัยสัญชาติเนเธอร์แลนด์ (NN)ที่ได้สัมภาษณ์ชาวยุโรปมากกว่า 250 ราย โดย Alexandra Jardine เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2017 กองบรรณาธิการเก็บมาฝาก ปัจจุบันการทำ Digital Marketing เป็นการรูปแบบของโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเนื่องจากอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทกับกลุ่มผู้ใช้เป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น Digital Marketing คือ สื่อที่ทุกองค์กรได้นำมาปรับใช้…

การทำ A/B Testing ใน สื่อโฆษณา ดิจิตอลมีข้อดีอย่างไร สื่อโฆษณา ดิจิตอลมีข้อดีอย่างไร การทำ A/B Testingในยุคนี้ Digital marketing คือ ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ที่ทุกองค์กรต้องเรียนรู้ ปรับตัว และให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ และเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่สมาร์ททีวี หนึ่งในรูปแบบของ…