กุญแจบ้าน อัจฉริยะ ซึ่งควบคุมได้ให้คุณเข้าออกง่ายดาย และปลอดภัย กระแสบ้านอัจฉริยะ smart home กำลังติดกระแสยอดนิยมสำหรับแทบทุกบ้านเรือนไปแล้ว โดยเริ่มต้นที่อุปกรณ์พื้นฐานอย่างกุญแจบ้าน อัจฉริยะซึ่งสามารถควบคุมได้ในหลากหลายฟังก์ชันตามความต้องการของเจ้าของบ้าน ซึ่งแต่เดิมนั้นแนวความคิดเช่นนี้อาจเป็นเพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ในโลกอนาคตที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง แต่ใครจะรู้ได้ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในปัจจุบันสามารถก้าวข้ามกำแพงขีดจำกัดนั้นมาได้แล้ว ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยก็ตามแต่ กุญแจบ้าน อัจฉริยะ ก็สามารถทำได้แล้วจริง ๆ การควบคุมให้คุณสามารถเปิดปิดประตูบ้านด้วยแอพลิเคชั่น หรือจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ…