ส มา ร์ ท โฮมใช้ชีวิตได้ง่าย ๆ กับ ส มา ร์ ท โฮม ในยุคปัจจุบันที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ คลอบคลุมไปในทุกสิ่งรอบตัวเรา ทำให้การใช้ชีวิตของทุก ๆ คนนั้น มีความสะดวกสบาย เทคโนโลยีจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ที่มีวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังรวมไปถึงบ้าน…