Digital marketing คือ

ทำไมต้องทำ Digital Marketing

ทำไมต้องทำ Digital Marketing

Digital marketing คือ อะไรทำไมต้องทำในยุคที่การสื่อสารโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตไร้สายมีความรวดเร็วไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยี Wifi, 3G หรือ 4G ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต Digital Marketing เป็นช่องทางการตลาดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการเพิ่มยอดขาย รวมถึงเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าการตลาดแบบดิจิตอลแทบทั้งสิ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะช่องทางแอพพลิเคชั่น โซเชียลมีเดีย รวมถึงเว็บไซต์ แตกต่างจากในอดีตซึ่งการโฆษณามักจะทำผ่านทางโทรทัศน์ นิตยสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

ในปัจจุบัน รูปแบบและเทคนิคที่ได้รับความนิยมในการทำ Digital marketing คือ การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization โดย Seo คือ ปรับแต่งเว็บไซต์โดยเน้นการใช้ Content นำเสนอเนื้อหา เพื่อให้ Search Engine ทุกค่าย ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, Bing หรือค่ายอื่น ๆ ค้นหาเว็บไซต์ หรือเนื้อหาในโซเชียลมีเดียของคุณเจอเป็นอันดับต้น ๆ การทำ SEO จึงถือเป็นวิธีการทำ Digital marketing ที่น่าสนใจอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการทำการตลาดด้วยสื่อโฆษณาอื่น ๆ ในอดีตและถือเป็นรูปแบบของ Content Marketing ที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจัยที่จะทำให้การใช้ Digital Marketing โดยการทำ SEO ประสบความสำเร็จนั้นก็ย่อมต้องประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายส่วน ได้แก่

  1. ความน่าสนใจของรูปแบบในการนำเสนอ ได้แก่ การเขียนบทความ, การนำเสนอเนื้อหาในลักษณะของ info graphic, การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของวีดีโอ
  2. เนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ต้องเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ให้ความรู้ และตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้ใช้ หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการ
  3. เนื้อหาต้องมีความถี่ และความต่อเนื่อง โดยต้องคอยอัพเดทเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะแน่นอนไม่มีใครชอบอ่านเนื้อหาที่เก่า ซ้ำซาก และล้าสมัย

การทำ Digital Marketing ถือเป็นช่องทางในการทำการตลาดที่อาศัยต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าตรงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เป็นการประหยัดต้นทุนขององค์กร โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ก็หันมาทำการตลาดผ่าน Digital Marketing โดยเฉพาะช่องทาง Social Media อย่าง Facebook, Instagram หรือ Twitter กันมากขึ้น เพื่อเป็นการปรับตัวให้เท่าทันกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิธีการทำ Digital Marketing ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เท่าทันกับคู่แข่ง และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการตลาด ในยุคนี้ยิ่งธุรกิจมีความรวดเร็วเท่าทันดิจิตอลมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความได้เปรียบในการเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้นมากเท่านั้น

Last modified: 24 April 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *