Digital marketing คือ อะไร

Digital Marketing คือ อะไร เคล็ดลับการทำมีปัจจัยอะไรบ้าง

Digital Marketing คือ อะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง

Digital Marketing คือ อะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง Digital Marketing คือ ส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน ในการนำมาทำการตลาด และและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อ Digital Marketing ที่ทำให้ร้านค้าและธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว และหนึ่งในเทคนิคของการทำการตลาดออนไลน์ที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ต่ำ และให้ผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือการทำ SEO

Seo คือ การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ Search Engine ค้นหาหน้าเว็บหรือหน้าเพจของคุณได้เป็นลำดับต้น ๆ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการปรับแต่ง Content โดยการใช้ Keyword ที่ผู้ใช้นิยมค้นหาจากภายในเว็บไซต์ หรือหน้าโซเชียลมีเดีย รวมถึงการใช้ลิงค์เชื่อมโยงมายังหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การทำ Digital Marketing ประสบความสำเร็จ และทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและการใช้บริการได้เป็นอย่างดี นอกจากการทำ SEO แล้ว วันนี้เรายังได้นำ 5 เคล็ดลับในการทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จมาฝากกัน

  1. ต้องมีวัตถุประสงค์ของการทำ Digital Marketing ที่ชัดเจน
  2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
  3. รวบรวมข้อมูลความต้องการ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  4. มีการวางกลยุทธ์ที่ทำให้วัตถุประสงค์ไปถึงเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
  5. มีเครื่องมือวัดผลและชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงกลยุทธ์ในการทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้แก่

             –  วัดเป้าหมายว่าผู้ใช้บริการที่เข้ามาสู้หน้าเว็บหรือหน้าเพจของเรานั้น เป็นใครและเชื่อมโยงมาจากไหน ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการหรือได้วางไว้หรือไม่

             –  วัดว่าการส่งข้อความ หรือข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตอบรับหรือได้ผลมากแค่ไหน เพื่อการปรับปรุงรูปแบบของ Content รวมถึงช่องทางของสื่อ                       ออนไลน์ให้ดีขึ้น

             –  ติดตามว่า Traffic ที่ได้จากการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หรือหน้าเพจนั้นมาจากกลุ่มที่เป็นผู้นำ หรือ Lead กี่คน

             –  ติดตามว่ากลุ่มผู้นำ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้ที่เข้ามาในหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นลูกค้ากี่คน

ในการทำ Digital Marketing นั้น หากจะให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ โดยเฉพาะเรื่องของการเก็บข้อมูล และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันกับขั้นตอนของการวัดผลความสำเร็จเนื่องจากจะทำให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำการตลาดออนไลน์ไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงทีเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่สามารถแย่งเค้กจากคู่แข่งมาได้ เพื่อไม่เป็นการสูญเสียเวลา โอกาส รวมถึงต้นทุนจากการทำ Digital Marketing ที่มีการวางแผนผิดทิศทางไปโดยเปล่าประโยชน์

Last modified: 24 April 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *