ประเภท Digital Marketing

ประเภท Digital Marketing มีกี่ประเภท

ประเภท Digital Marketing มีกี่ประเภท

ปัจจุบันการใช้ สื่อโฆษณา ในรูปแบบของ Digital Marketing เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นช่องทางการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก Digital marketing คือ การทำตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ Digital TV หรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าวิธีการนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดแบบ 4 จอนั่นเอง ซึ่งหากสามารถทำการตลาดผ่านทั้ง 4 จอได้โดยเชื่อมต่อกันก็จะนำไปสู่ความประสบความสำเร็จในการทำตลาดผ่าน Digital Marketing ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

หากจะแบ่งการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Marketing ออกเป็นประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

1. การทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันบริษัท องค์กร และภาคธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าและบริการให้กับผู้ใช้งานแทบทั้งสิ้น โดย Platform ของเว็บไซต์ที่ใช้กันอยู่คือ Web 2.0 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถตอบโต้กันได้ในลักษณะของ Read-Write Web

2. การทำตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นส่วนหนึ่งของเว็บ 2.0 ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Twitter และ Instagram เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากจากทั่วโลกทำให้การตลาดออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรดเร็ว

3. การทำการตลอดออนไลน์โดยการใช้ สื่อโฆษณา ได้แก่ การส่งข่าวสารและข้อมูลออกไปในรูปแบบของการโฆษณาบนเว็บไซต์, โฆษณาที่แปะอยู่บนแอพพลิเคชั่น หรือการส่งโฆษณาผ่านไลน์ เป็นต้น

สิ่งที่ลืมไม่ได้ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการทำ Digital Marketing ประเภทต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา ก็คือ การทำ SEO ซึ่ง Seo คือ การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ หรือหน้าโซเชียลมีเดียเพื่อให้ Search Engine ค้นหาธุรกิจของเราเจอเป็นอันดับต้น ๆ หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่าการทำ Search Engine Optimization ซึ่งเมื่อเว็บไซต์หรือหน้าเพจของเราติดอันดับก็จะนำไปสู่ยอดขายและการใช้บริการของลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

เนื่องจากอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำของของทุกคนเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นองค์กร รวมถึงภาคธุรกิจก็ต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวโดยเฉพาะในเรื่องของกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำการตลาดมากที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นการสื่อสารทางเดียว กลายเป็นลูกค้าสามารถโต้ตอบ รวมถึงเป็นคนที่กระจายข่าวสารต่อเนื่องไปได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นการวางแนวทางการตลาดและกลยุทธ์ในการทำ Digital Marketing จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากมีการวางแผนอย่างถูกต้อง รู้จักปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วล่ะก็ ธุรกิจของคุณจะก้าวนำคู่แข่งไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

Last modified: 24 April 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *