ระบบ บ้าน อัจฉริยะ

ระบบ บ้าน อัจฉริยะ Smart Home นวัตกรรมใหม่ เพื่อความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้น

Written by | SOCIAL

ระบบ บ้าน อัจฉริยะ Smart Home นวัตกรรมใหม่  เพื่อความเป็นอยู่ที่สะดวกขึ้น

ระบบ บ้าน อัจฉริยะ โลกของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ smart home นวัตกรรม ใหม่ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้นที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้วิธีการทำงานของมัน ดังนั้นใครที่อยากรู้ว่า  smart home นวัตกรรม ใหม่ มีลักษณะในการทำงานยังไง อย่าพลาดบทความนี้นะคะ

 

smart home นวัตกรรมใหม่ระบบบ้านอัจฉริยะ จะถูกควบคุมด้วยระบบ Home Automation ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทการควบคุมออกได้ดังนี้

  1. เซ็นเซอร์ (Sensors) เป็นตัวที่ใช้ในการตรวจจับสิ่งต่างๆ ภายในบ้าน อาทิเช่น เครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศหรือฮีทเตอร์ เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว เครื่องตรวจจับแสงสว่าง และกล้องวีดีโอ เป็นต้น
  2. แอคทูเอเตอร์ (Actuators) เป็นอุปกรณ์ที่มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและมีการเปลี่ยนรูป ตำแหน่งความถี่หรือลักษณะเฉพาะทางกลไกอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมระดับความสว่างของหลอดไฟ ระบบควบคุมผ้าม่าน สวิทช์ใช้เปิดปิดไฟ เป็นต้น
  3. ศูนย์ควบคุม (Control Center) คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ รับข้อมูลเข้ามาประมวลผล จากนั้นก็จะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  4. อุปกรณ์ที่ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ (Controlling Devices) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ปลั๊กไฟอัจฉริยะ หลอดไฟอัจฉริยะ เครื่องรดน้ำอัจฉริยะ กุญแจล็อคประตูอัจฉริยะ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ smart home นวัตกรรมใหม่ระบบบ้านอัจฉริยะ ยังสามารถกำหนดค่าโปรแกรมให้มีการตอบสนองได้ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ

  1. รูปแบบโปรไฟล์ (Profile) ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าโปรไฟล์เอาไว้ได้เองล่วงหน้าทันที อาทิเช่น ตั้งโปรไฟล์ให้ไฟสลัวขณะรับประทานอาหาร ตั้งโปรไฟล์ไฟให้ถนอมสายตาขณะอ่านหนังสือ ตั้งโปรไฟล์ให้ห้องดับไฟขณะที่กำลังดูหนัง เป็นต้น
  2. รูปแบบการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น (Real-Time Interactive) คือการที่ศูนย์ควบคุมรับรู้ถึงสภาวะแวดล้อมภายนอกผ่านทางเซ็นเซอร์และสั่งงานแอคทูเอเตอร์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นขณะนั้น อาทิเช่น ระบบควบคุมผ้าม่าน ที่จะทำการเคลื่อนปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดส่องเข้ามาจนร้อนเกินกำหนด ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศหรือฮีทเตอร์ที่จะปรับให้อุณหภูมิมีความเหมาะสมต่อผู้คนภายในบ้าน ระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส เมื่อมีแก๊สรั่วไหล จะทำการปิดวาล์วแก๊สทันที ระบบสัญญาณกันขโมยที่จะดังขึ้นและแจ้งตรงไปยังเจ้าของบ้าน เมื่อมีโจรมางัดแงะประตู เป็นต้น

 

สิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นได้หล่อหลอมจนกลายมาเป็น smart home นวัตกรรมใหม่ระบบบ้านอัจฉริยะ ดังนั้นนอกจากจะรู้ว่า smart home นวัตกรรมใหม่ระบบบ้านอัจฉริยะ คืออะไร หรือมีอะไรบ้างแล้ว เราก็ควรที่จะทำความรู้จักกับลักษณะการทำงานของมันด้วยเช่นกัน เพื่อที่เราจะได้สามารถนำนวัตกรรมนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพต่อตัวเรามากที่สุดค่ะ

Last modified: 27 April 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *