บ้าน สมาร์ทโฮม

บ้าน สมาร์ทโฮม ความทันสมัยของนวัตกรรมยุคใหม่ ที่น่าลอง

บ้าน สมาร์ทโฮม ความทันสมัยของนวัตกรรมยุคใหม่ ที่น่าลอง

                  บ้าน สมาร์ทโฮม คือนวัตกรรมของที่อยู่อาศัยซึ่งกำลังได้รับการพูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยี รวมถึงอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของทุกคน สำหรับคนที่กำลังสนใจและติดตามเทคโนโลยีสำหรับบ้านยุคใหม่นี้ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับบ้าน สมาร์ทโฮมให้ดียิ่งขึ้น

บ้านอัจฉริยะหรือที่เรียกว่าบ้าน สมาร์ทโฮมนี้เป็นการออกแบบบ้านโดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาผสมผสาน ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างของบ้านโดนใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัย โดยนำเอาความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องวัสดุที่นำเอามาประกอบเป็นโครงสร้างของบ้านนั้นสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้านได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ ให้กับเจ้าของบ้าน ซึ่งการที่บ้าน สมาร์ทโฮมจะมีระบบการทำงานอย่างชาญฉลาดและอัจฉริยะด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติได้นั้นจำเป็นต้องประกอบด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานของบ้าน นั้นคือระบบโครงข่ายเพื่อควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถออกแบบได้ทั้งการใช้เครือข่ายไร้สายและแบบมีสาย

เมื่อบ้าน สมาร์ทโฮมมีโครงสร้าง อุปกรณ์ รวมถึงโครงข่ายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวควบคุมการทำงานของสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งสามารถแบ่งการควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านได้เป็น 2 แบบ คือ อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตัวเอง และอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมการทำงานระหว่างกันเองได้ ตัวอย่างเช่น ระบบการเปิด-ปิดไฟ สำหรับรั้วบ้านที่สามารถเปิดปิดได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่ตั้งค่าความสว่างเอาไว้ หรืออุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณระหว่างกันได้ เช่น เมื่อน้ำในกาหมดก็จะมีระบบเติมน้ำโดยอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งการทำงานทั้ง 2 แบบ นั้นสามารถควบคุมการทำงานได้โดยเจ้าของบ้าน โดยอุปกรณ์ควบคุมอย่างรีโมทคอนโทรล หรือสามารถทำการควบคุมได้ผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ปัจจุบันยังเกิดการต่อยอดทางธุรกิจออกไปจากระบบบ้านอัจฉริยะมากมาย ได้แก่ เมื่อสินค้าบางชนิดในบ้านหมด จะมีการส่งสัญญาณไปยังแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งคำสั่งซื้อไปยังห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายสินค้านั้น ๆ ให้ทำการส่งสินค้ามาที่บ้าน

ด้วยนวัตกรรมของบ้าน สมาร์ทโฮมที่กำลังได้รับความสนใจ และเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์รวมถึงการออกแบบบ้านในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ฝักบัวอัจฉริยะที่สามารถควบคุมความแรงของน้ำได้, ห้องน้ำอัจฉริยะที่มีการเปิด ปิด ไฟอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานห้องน้ำ และระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีการปรับอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะสม เป็นต้น

อ่านเกี่ยวกับบทความน่าสนใจอื่นๆ ที่นี่

http://www.myfinance.news/2017/05/31/ระบบ-บ้าน-อัจฉริยะ-2/

Last modified: 17 July 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *