สมาร์ทโฮม

สมาร์ทโฮม บ้านในอนาคตที่น่าสนใจ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

สมาร์ทโฮม บ้านในอนาคตที่น่าสนใจ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

        สมาร์ทโฮม ที่หลายคนคงเคยได้ยินหรือคุ้นหูคำว่าสมาร์ทโฮมกันมาบ้าง แต่เชื่อมีบางท่านคงจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักว่าบ้านอัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทโฮมนี้ คือ อะไร วันนี้เราจึงจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีของบ้านในอนาคตดังกล่าวกัน

สมาร์ทโฮม คือ อะไร

         สมาร์ทโฮม คือ ระบบบ้านอัจฉริยะที่ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่อให้มีการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ การเปิดปิด ประตู การใช้รีโมทควบคุม สัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด ซึ่งนั่นก็เป็นคำอธิบายคร่าว ๆ ของคำว่าสมาร์ทโฮมเพื่อให้หลายคนเห็นภาพและเข้าใจได้โดยง่าย แต่ความจริงแล้วก่อนที่บ้านหรืออาคารจะสามารถออกแบบมาให้มีความอัจฉริยะและความสามารถทางด้านเทคโนโลยี จะต้องประกอบไปด้วยการวางแผน รวมถึงแบบแปลน และโครงสร้างของบ้านเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการเป็นสมาร์ทโฮมเสียก่อน

การวางแผนสร้างบ้านสมาร์ทโฮมนั้นต้องประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

  1. การวางระบบพื้นฐานภายในบ้าน โดยการออกแบบภายในหากจะให้ทันสมัยยิ่งขึ้นก็ควรเป็นการวางระบบแบบไร้สาย แล้วใช้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วย Bluetooth หรือ Wi-Fi ซึ่งนั่นก็หมายถึงการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมในอนาคต
  2. ระบบการควบคุม เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไฟฟ้า ตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยอาจจะใช้รีโมท หรือปุ่ม สวิตช์ เป็นตัวควบคุม เป็นต้น
  3. อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องใช้นั้น ๆ ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานไปยังตัวควบคุม หรือแม้แต่ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้าก็ต้องมีการติดชิปหรืออุปกรณ์เพื่อเพื่อทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานด้วย

เมื่อวางพื้นฐานองค์ประกอบของสมาร์ทโฮมครบทั้ง 3 ส่วนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้โดยง่าย

นอกจากระบบเทคโนโลยีที่ได้นำเอามาใช้เพื่อความสะดวกสบายสำหรับสมาร์ทโฮมแล้ว ยังได้มีการนำเอานวัตกรรมของเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานมาใช้เป็นโครงสร้างและองค์ประกอบในการออกแบบบ้านสมัยใหม่ในอนาคตประเภทนี้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การออกแบบวัสดุของฝาผนังเพื่อช่วยป้องกันความร้อน การใช้เทคนิคการออกแบบบ้านในส่วนของช่องระบายอากาศรวมถึงใช้อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อให้การไหลเวียนของอากาศในบ้านเป็นไปได้อย่างดี เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

Last modified: 18 July 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *