เตียงนอนอัจฉริยะ

เตียงนอนอัจฉริยะ เทคโนโลยียุคใหม่สำหรับสมาร์ทโฮม ที่โดนใจคุณ

เตียงนอนอัจฉริยะ เทคโนโลยียุคใหม่สำหรับสมาร์ทโฮม ที่โดนใจคุณ

                เตียงนอนอัจฉริยะ  สมาร์ทโฮม หรือบ้านอัจฉริยะ เป็นเทรนด์ที่ได้รับการพูดถึง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของทุกคนในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งนอกจากบ้านอัจฉริยะจะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันแล้ว การประยุกต์ ออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งาน ช่วยในการประหยัดพลังงาน รวมถึงเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพยังเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมอีกด้วย

เตียงนอนอัจฉริยะ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่แพ้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือเฟอร์นิเจอร์อัจฉริยะชิ้นอื่น ๆ ซึ่งเตียงนอนอัจฉริยะนั้น ได้มีการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในหลายรูปแบบ ได้แก่

  • เตียงนอนอัจฉริยะที่ไม่เพียงแต่ส่วนของเตียงนอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผ้าคลุมเตียงซึ่งได้ออกแบบมาให้มีความอัจฉริยะด้วย เนื่องจากเตียงนอนอัจฉริยะและผ้าคลุมเตียงที่พูดถึงนี้ได้มีการติดตั้งระบบการเรียนรู้น้ำหนัก ท่านอน อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ และมีการรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้เก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงมีการปรับระดับและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอิริยาบถการนอน และเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้นอนด้วย
  • เตียงนอนอัจฉริยะ ที่ช่วยเรื่องสุขภาพของผู้นอนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการนอนกรน เพื่อเรียนรู้ในการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ผู้นอนรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถปรับความสูง ต่ำ ของหมอได้โดยอัตโนมัติเพื่อหยุดและแก้ไขอาการนอนกรน และเพื่อให้ผู้นอนสามารถหายใจทางจมูกได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงยังมีระบบการส่งสัญญาณเตือนเมื่อผู้นอนมีอาการกรน โดยที่ผู้นอนข้าง ๆ ไม่รู้สึกตัวได้อีกด้วย
  • เตียงนอนอัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับความชื้น และสามารถทำความสะอาดและต้านแบคทีเรียได้ด้วยตัวเอง และมีระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติในตัวเอง ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในยุคที่ทุกคนมีความใส่ใจกับสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยตัวเองแล้ว เตียงนอนยังมีการติดตั้งตัววัดที่เกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายของผู้นอนได้อีกด้วย ทั้งการตรวจวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค ความผิดปกติของหัวใจ และการหายใจ เป็นต้น

การประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้น หากเป็นการนำมาใช้อย่างถูกวิธีก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แทบทั้งสิ้น ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้ใช้ด้วย ว่าสามารถใช้ความสามารถของเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างเต็มความสามารถหรือไม่ เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับราคาและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหากใช้โดยไม่ถูกวิธีหรือไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจจะเป็นการฟุ่มเฟือย และใช้เงินไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เป็นได้

อ่านเกี่ยวกับบทความน่าสนใจอื่นๆ ที่นี่
http://www.myfinance.news/2017/05/31/ระบบ-บ้าน-อัจฉริยะ-2/

Last modified: 17 July 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *