บ้านสมาร์ทโฮม

smart home เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

Written by | Home

บ้านสมาร์ทโฮม เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

คำว่าบ้านนั้นไม่ได้เป็นเพียงที่ไว้สำหรับนอนหลับพักผ่อนเอาแรงเพียงเท่านั้น แต่กลับเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมันเป็นทั้งรากฐานแรกของสังคมมนุษย์ทุกคนและยังเป็นสิ่งที่อยู่กับเราในทุกช่วงเวลาของชีวิตอีกด้วย จะดีกว่าหรือไม่ หากเราหันมาให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาบ้านหรือที่เรียกกันว่า บ้านสมาร์ทโฮม

ที่อยู่อาศัยนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ซึ่งสำคัญกับชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่อดีตที่ยังอาศัยอยู่ในถ้ำและมีความเป็นอยู่ที่เรียกได้ว่าลำบาก แล้วต่อมามนุษย์ก็ได้คิดค้นและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างเครื่องมือล่าสัตว์ รวมไปถึงการย้ายออกมาจากถ้ำและสร้างบ้านขึ้น ทั้งหมดนั้นก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

ในปัจจุบัน การพัฒนาได้นำมนุษย์มาสู่ยุคซึ่งเรียกว่ายุคดิจิตอล ส่วนในด้านที่อยู่อาศัยนั้นมนุษย์เราก็ได้พัฒนาจนเป็นสิ่งที่เรียกว่าบ้านสมาร์ทโฮม ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประกอบเข้ากับทั้งตัวบ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของโครงสร้างที่เพิ่มการประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คิดเองและสั่งการได้โดยไม่ต้องกดปุ่ม เป็นต้น

เทคโนโลยีของบ้านสมาร์ทโฮมห่วงใยชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

  • เปลี่ยนจากวัสดุธรรมชาติเป็นการใช้วัสดุสังเคราะห์แทนในการสร้างบ้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยหลัก ๆ เป็นเรื่องของการลดลงของจำนวนทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาขึ้นของวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ ที่สามารถทำให้มีวัสดุสังเคราะห์ทดแทนและทนทานได้ไม่แพ้ไม้จริง
  • การพัฒนาในระบบพลังงานภายในบ้าน จากเดิมที่ต้องเพิ่งพาเพียงพลังงานจากไฟฟ้าของภาครัฐ สู่การพัฒนาของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งง่ายและราคาถูกลง แต่กลับช่วยประหยัดไฟฟ้าต่อเดือนได้มากขึ้น เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือนำมาใช้เป็นน้ำลดน้ำต้นไม้ โดยไม่ส่งกลิ่นเหม็นหรือก่อให้เกิดโรค เรียกได้ว่าตอนนี้โลกของเราได้เริ่มก้าวเข้าใกล้บ้านสมาร์ทโฮมที่สมบูรณ์ ขึ้นอีกหลายระดับเลยทีเดียว

การพัฒนาของบ้านสมาร์ทโฮมนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน

1.ผลกระทบซึ่งใกล้ตัวในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการสร้างบ้านแบบใหม่นี้ได้สร้างเทรนด์ใหม่ขึ้นในตลาด ทำให้มูลค่าในวงการก่อสร้างมีการเติบโตขึ้น และมนุษย์เริ่มให้ความสนใจในบ้านสมาร์ทโฮม หลายคนเริ่มนำนวัตกรรมเพื่อบ้านสมาร์ทโฮมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพในการอยู่อาศัย

2.ผลกระทบซึ่งไกลตัวแต่เราจะเห็นได้ในอนาคต ในอนาคตเราจะได้เห็นบ้านสมาร์ทโฮมที่ทำงานได้อัตโนมัติราวกับในภาพยนต์ได้ทั่วไปจนชินตา และยังสามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่าง ๆ นี้จะถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้ ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นบ้านที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้

บ้านสมาร์ทโฮมนับเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพด้านที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยเฉพาะ และจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างมากในอนาคต จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราควรให้ความสนใจพร้อมกับทำความเข้าใจกันมัน เพื่อดึงประโยชน์มาใช้ได้อย่างสูงสุด

Last modified: 13 December 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *