บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

เชื่อหรือไม่ มือถือเครื่องเดียวสั่งงานได้ทุกอย่างในบ้าน

Written by | Home

บ้านอัจฉริยะหรือบ้านสมาร์ทโฮมนี้ ก็คือการพัฒนาตัวบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขึ้นตามการพัฒนาของวิวัฒนาการในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งด้านโครงสร้างตัวบ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในซึ่งได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใส่เข้าไป เพื่อยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของมนุษย์ในปัจจุบัน และจะพัฒนาต่อไปอีกไกลในอนาคต บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้

ซึ่งทางด้านนักพัฒนาก็ได้พัฒนาต่อไป เพื่อให้ บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างครอบคลุมในทุกส่วนของตัวบ้าน โดยที่ในปัจจุบันเราสามารถสั่งเปิดปิดระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วย application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไป ส่วนอนาคตจะมีการพัฒนาไปได้ไกลถึงไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับนักพัฒนาและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคต

บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ มีกระบวนการทำงานพื้นฐาน 4  ข้อ สำคัญ

  1. ขั้นตอนแรก ผู้ใช้งานหรือผู้ควบคุมจะต้องออกคำสั่งบางอย่างเพื่อส่งมาหาระบบที่ตัวบ้าน ซึ่งในกรณีนี้เราจะสมมุติว่า คือ ระบบเปิดหลอดไฟฟ้าที่หน้าตัวบ้าน
  2. ขั้นที่สอง ระบบซอฟต์แวร์ซึ่งได้ติดตั้งไว้ภายในตัวบ้านจะทำการรับคำสั่งจากผู้ใช้งานหรือผู้ควบคุมมาประมวลผล โดยในส่วนนี้ซอฟต์แวร์จะถูกเขียนขึ้นเพื่อควบคุมเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ ดังนั้นระบบจะรู้ว่าเป้าหมายของคำสั่งนี้ คือ หลอดไฟฟ้าจุดใดของบ้าน การสั่งงานคือ “เปิดหลอดไฟฟ้า” หรือก็คือจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเอง
  3. ขั้นที่สาม นับเป็นขั้นตอนเชิงกายภาพ เนื่องจากระบบซอฟต์แวร์จะทำการสั่งการให้เครื่องไปจ่ายไฟฟ้า และขั้นตอนนี้จะทำให้หลอดไฟฟ้าที่บริเวณนั้นทำงานให้แสงสว่างได้สำเร็จ
  4. ขั้นตอนที่สี่ เป็นขั้นตอนซึ่งระบบซอฟต์แวร์จะเข้าสู่ระยะพักเพื่อรอคำสั่งจากโทรศัพท์และพร้อมตอบสนองตลอดเวลา ตามหน้าที่ของบ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 ข้อควรระวังอันตรายที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายของบ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

  1. ภัยคุกคามบนโลกดิจิตอล บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นจะมีการเชื่อมต่อเข้ากันอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้สิ่งนี้เข้าถึงระบบและกระทำการไม่ดีกับบ้านและบุคคลที่พักอาศัยอยู่ได้ เช่น หาก application สามารถสั่งเปิดประตูบ้านได้อัตโนมัติ คนร้ายอาจใช้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์สั่งเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านได้ง่ายดายขึ้น
  2. ความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง นั้นกล่าวไม่ผิดนัก โดยปกติคนเราก็ลืมที่จะล็อคบ้านได้ไม่ยากอยู่แล้ว แต่เมื่อความสะดวกสบายมาอยู่ในมือคนเราย่อมละเลยรายละเอียดมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมันอาจทำให้เกิดความผิดพลาด เพิ่งพาเทคโนโลยีจนประมาทเพิ่มอีกด้วย

บ้านสมาร์ทโฮมควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นอีกเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ที่มีเวลาว่างน้อยลงไปทุกวัน ซึ่งมีกระบวนทำงานก็ไม่ซับซ้อน แต่การเชื่อมต่อระบบให้ครอบคลุมทั้งตัวบ้านยังคงสิ่งที่ต้องพัฒนา และเรื่องระบบความปลอดภัยเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

 

Last modified: 14 December 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *