บ้านไฮเทค

บ้านไฮเทคกับระบบพลังงานในอนาคต สะดวก ปลอดภัย และประหยัด

Written by | Home

ในอนาคต บ้านไฮเทค จะปรับเปลี่ยนไปเน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติมากกว่าพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในสภาพแวดล้อม แต่บ้านไฮเทคจะเปลี่ยนไปใช้รูปแบบของพลังงานทดแทนได้แบบไหนบ้างล่ะ?

บ้านไฮเทค จับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้าน เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

 

1.ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์

ในอนาคตรูปแบบของบ้านไฮเทค จะมีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยรับพลังงานชนิดนี้ผ่านแผงโซล่าเซลล์ โดยปัจจุบันนิยมไว้หลังคาบ้านหรืออาคาร ในความเป็นจริงแล้ว ทุกวันนี้ก็มีบางสถานที่บางอาคารที่มีการใช้แผงโซล่าเซลล์บ้างแล้ว ถึงแม้ว่าจะเก็บประจุไฟฟ้าได้จำกัด แต่ก็พอที่จะทำให้เกิดแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างทำงานได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ในอนาคตบ้านไฮเทคจะมีการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และคาดว่าราคาจะถูกกว่าปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถประจุกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญไม่จำต้องนำแผงโซล่าเซลล์ไว้บนหลังคาอย่างเดียว สามารถนำมาอยู่บนเสาหรือผนังบ้านภายนอก เพื่อให้สามารถประจุกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น

 

2.ระบบไฟฟ้ากระแสลมผ่านกังหัน

พลังงานลมที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ จะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านกังหันลม ซึ่งในปัจจุบันจะมีใช้งานกันอย่างแพร่หลายในด้านของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนมาก แต่ในอนาคตบ้านไฮเทคจะมีการใช้พลังงานลมผ่านกังหัน โดยนำไว้ตามรั้วต่าง ๆ ในปริมาณที่สามารถรับประจุไฟฟ้าได้มากเลยทีเดียว และสร้างกังหันลมใต้หลังคาเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า และให้ลมพัดผ่าน ช่วยระบายความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมากระทบหลังคา ถือเป็นผลพลอยได้ที่ทำให้ภายในตัวบ้านมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

บ้านไฮเทคตอบโจทย์ชีวิตพร้อม ๆ กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

3.ระบบไฟฟ้าควบคุมจากการไหลเวียนของน้ำ

มีการใช้พลังงานน้ำที่ฝังไว้อยู่ในใต้ดิน แล้วไหลเวียนผ่านเข้าตัวผนังกำแพงบ้าน เพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้บ้านร้อนและควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ทั้งนี้สาเหตุที่มีการนำน้ำฝังไว้ใต้ดิน เพื่อไม่ให้น้ำปรับสภาพเข้ากับสภาวะนอกตัวบ้าน เช่น ในกรณีฤดูร้อน น้ำที่ถูกฝังไว้ในดินก็จะคงอุณหภูมิปกติไม่ร้อนตามสภาพอากาศ ส่วนในฤดุหนาวที่หิมะตก น้ำที่อยู่ภายในกำแพงหรือถูกฝังไว้ในดิน จะไม่เป็นน้ำแข็ง รวมไปถึงการนำน้ำใต้ดินนี้ไปใช้อุปโภค หรือเลี้ยงพืชผักที่อยู่นอกตัวบ้านไฮเทคได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับอุณหภูมิ

 

4.ระบบไฟฟ้ากับการเก็บประจุ

นอกจากจะมีกรรมวิธีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ใช้ภายในบ้านไฮเทคแล้ว ยังจำเป็นต้องมีตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) โดยจะทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าจากแหล่งผลิตทดแทน ซึ่งตัวเก็บประจุไฟฟ้าในอนาคตนี้ จะสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มาก และยังคงมีระบบป้องกันไฟกระชากหรือระบบป้องกันไฟช็อต เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ได้

 

ในปัจจุบันถึงแม้จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในจำนวนมาก แต่ก็มีบางสถานที่ที่นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้บ้างแล้ว อย่างกรณีของบ้านไฮเทค ที่นำแผงโซล่าเซลล์เล็ก ๆ ดีไซน์สวย ๆ มาติดตั้งร่วมกับไฟประดับสวน หรือไฟทาง นับว่าเป็นการประหยัดพลังงานไปในตัว แถมยังไม่ต้องเปิดปิดเองอีกด้วย

Last modified: 19 December 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *