สมาร์ทโฮม

สมาร์ทโฮม vs โอลด์โฮม บ้านใหม่ปะทะบ้านเก่า เทคโนโลยีบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป

Written by | Home

แบบบ้าน สมาร์ทโฮม กับเทคโนโลยีบ้านที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความทันสมัยของทั้งโครงสร้างและนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านแบบสมาร์ทโฮม และระยะเวลาในการก่อสร้างที่ไวขึ้น ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบบ้านสมัยเก่า หรือที่เราเรียกว่า “โอลด์โฮม” ซึ่งไม่มีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และรูปแบบของสมาร์ทโฮมจะเปรียบเสมือนบ้านอัจฉริยะ ผู้อาศัยจะได้รับความสะดวกสบายบนความปลอดภัยจากระบบอัตโนมัติภายในบ้าน และยังช่วยประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

นวัตกรรมการสร้างบ้านแบบ สมาร์ทโฮม ปลอดภัย รวดเร็ว ได้มาตราฐาน

 

ระบบ Precast หัวใจหลักของบ้านยุคใหม่

เป็นนวัตกรรมแบบหนึ่งในการสร้างบ้านสมาร์ทโฮม ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และยังช่วยร่นระยะเวลาด้วย แต่กลับได้คุณภาพมาตรฐานของงานการก่อสร้างที่สูงขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้ เป็นการนำชิ้นส่วนของคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปมาประกอบแล้วทำการติดตั้งเป็นรูปร่าง เป็นชิ้นงานสำเร็จรูป ถึงแม้ว่าจะมีการเทคโนโลยี Precast มาใช้ แต่ก็ยังคงทนและมีความแข็งแรงอยู่เช่นเดิม รวมไปถึงความสวยงามเรียบร้อยและง่ายต่อการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ระหว่างรอยต่อของผนังกับพื้นจะถูกออกแบบให้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศได้อย่างดีอีกด้วย ที่สำคัญยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะจะช่วยลดมลภาวะทางเสียง และฝุ่นผงต่าง ๆ จากบริเวณที่ตั้งการก่อสร้าง

 

วัสดุในการก่อสร้างผสมผสานจนเป็นบ้านสมาร์ทโฮม

วัสดุฉนวนกันความร้อนในรูปแบบบ้านโดมสมาร์ทโฮม

ลักษณะของโอลด์โฮม จะมีการนำไม้หรือปูนมาใช้ในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ภายในบ้านหรือตัวอาคาร มีอากาศที่อบอ้าว ไม่ได้ถูกการระบายแต่อย่างใด แต่สำหรับบ้านอย่างสมาร์ทโฮม จะมีการใช้วัสดุและเทคนิคการผลิตที่แปลกใหม่ โดยใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนธรรมชาติ เป็นการผสมรวมป่านกับสารยึดเกาะจากมะนาว โดยป่านจะทำหน้าที่คล้ายกับฉนวน ซึ่งทำให้ภายในของตัวบ้านมีอุณหภูมิที่คงที่ ทำให้ภายในบ้านคงความเย็นไว้ และเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซออกซิเจนอีกด้วย ซึ่งในอนาคตคาดว่า จะมีการปลูกสร้างบ้านสมาร์ทโฮมไปในรูปแบบโดมมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบของโดมจะช่วยให้ทนทานต่อสภาวะภัยจากธรรมชาติได้ในระดับหนึ่ง เช่น ลมพัดพายุเข้า หรือแผ่นดินไหว และยังช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดีอีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฮมเป็นบ้านที่มีรูปแบบทันสมัยมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ โครงสร้างรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และระยะเวลาในการก่อสร้าง จะดีกว่ารูปแบบบ้านสมัยเก่าเป็นอย่างมาก และในทุกวันนี้บ้านสมาร์ทโฮมก็ยังคงมีการพัฒนาต่อไป เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและให้ตรงกับความต้องการของมนุษย์ทุกคน

Last modified: 23 January 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *